GDPR

GDPR

 • nová směrnice GDPR (General data protection regulation) je platná od května 2018
 • zavádí nová pravidla pro nakládání s osobními údaji fyzických osob
 • ukládá za povinnost správcům údajů zavést nové principy
 • významně posiluje práva jednotlivců a role dozorových orgánů
 • stanovuje významné pokuty za porušení pravidel

 

NOVÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • odpovědnost správce
 • zpracování osobních údajů dětí
 • zákaz profilování
 • ochrana údajů od návrhu – tzv. privacy by design
 • společní správci údajů
 • ohlašování případů narušení bezpečnosti
 • posuzování dopadu na ochranu údajů – Data Protection Impact Assessment
 • jmenování pověřence pro ochranu údajů – Data protection officer
 • kodexy chování
 • posílení orgánu dozoru
 • pravidla pro sankce
 • Evropský sbor pro ochranu údajů
 •  

  CO VÁM NABÍZÍME?

  Zajistíme pro Vaši společnost kompatibilitu s novými nařízeními EU.
  Vyškolíme a uvedeme v činnost pověřence pro ochranu údajů.
  Vybereme pro a naimplementujeme pro Vás optimální řešení pro správu osobních údajů.
  Efektivně využijeme Vaše vynaložené prostředky, v rámci implementace zavedeme pořádek ve Vašem datovém skladu.
   

  CO ZÍSKÁTE DÍKY SPOLUPRÁCI S ADF?

  V rámci jednoho projektu získáte „štít“ proti novým regulatorním nařízením.
  Díky implementaci od ADF získáte detailní přehled o využití Vašich dat pro různé účely.
  Vynaložené prostředky zužitkujete 2x, budete v souladu s novou směrnicí EU a získáte vstupy pro efektivní nakládání s daty např. v rámci Vašeho CRM nebo řešení pro detekci fraudu.
   

  DEFINICE, KTERÉ MUSÍTE ZNÁT

  Data processing – jsou operace s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které je prováděny s nebo bez pomoci automatizovaných postupů, jako např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení

  Osobní data (Personal Data) – veškeré informace nebo soubory informací, na základě kterých je možné provést jednoznačnou identifikaci fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“)

  Správce údajů (Data Controller)
  – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými subjekty určuje účely a prostředky pro zpracování osobních údajů

  Zpracovatel údajů (Data Processor)
  – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce

  Subjekt údajů – identifikovaná fyzická osoba nebo FO, kterou lze přímo nebo nepřímo, samotnou či ve spojení s přiřazenými údaji, identifikovat nebo zjistit prostředky, o nichž lze důvodně předpokládat, že je správce nebo jakákoli jiná fyzická nebo právnická osoba použijí pro identifikaci dané osoby, zejména s odkazem na jedinečný identifikátor (ID), lokalizační údaje, elektronický identifikátor nebo s odkazem na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální nebo genderové identity nebo sexuální orientace
   
   

  Chcete se o tomto řešení dozvědět více?

  Top