CRM Doctor

  • podrobný screaning stávajících CRM procesů
  • doporučení s ohledem na Vaše potřeby a cíle
  • strategická prioritizace v oblasti CRM
  • rozumné využívání technologií
  •  
     

CO VÁM NABÍZÍME?

Provádíme „zdravotní prohlídku“ Vašeho procesu řízení vztahu se zákazníky včetně doporučení optimální „léčby“ vedoucí k brzkému uzdravení. Velmi často se u našich klientů potkáváme se situacemi, kdy komplexní strategie CRM a řízení vztahu se zákazníky v praxi negeneruje takovou přidanou hodnotu, jaká se od něj očekává. V tento moment je nutné provést diagnostiku celého procesu včetně dílčích „vyšetření“, které povedou k odhalení příčíny a identifikaci rozdílu mezi očekáváním a skutečností reálného řízení vztahu se zákazníky. Následně doporučíme optimální „léčbu“ a další postup.
 
 

CO ZÍSKÁTE DÍKY SPOLUPRÁCI S ADF?

Po důkladném zhodnocení stávajícího procesu Vašeho CRM a řízení zákaznické interakce detailně popíšeme zjištěné skutečnosti a jejich vliv na fungování celého procesu. Z této analýzy vyplyne seznam oblastí, které představují aktuální, ale i budoucí rizika pro CRM a Vaše strategie v oblasti zákaznické interakce. Problematiku umíme zhodnotit jak po byznysové stránce, tak i po té technické, včetně revize využívání a implementace Vašich technologií. A jako správný doktor neřešíme jen akutní problémy, ale řešíme i prevenci, tzn. můžete s námi konzultovat Vaše plánované aktivity a jejich možný dopad na fungování Vašeho CRM jako celku a strategie.
 
 

Chcete se o tomto řešení dozvědět více?

Top