PRODUKTY

Bullet Box

 • campaign management jako na „operativní leasing“
 • flexibilní sand-boxové řešení
 • bez vysokých investičních nákladů
 • data bezpečně pod Vaší střechou
 • tým odborníků je Vám stále k dispozici


 
 

CRM Doctor

 • podrobný screaning stávajících CRM procesů
 • doporučení s ohledem na Vaše potřeby a cíle
 • strategická prioritizace v oblasti CRM
 • rozumné využívání technologií


 
 

Campaign management refresh

 • obnovení využívání kampaňového nástroje
 • edukace uživatelů a předávání know-how
 • revize procesů spojených s kampaňovým nástrojem
 • zvýšení přínosu již realizovaných investic


 
 

Fraud Support Unit

 • kompletní konzultační služba pro řešení podvodů
 • spolupráce s autoritami
 • spolupráce s orgány činnými v trestním řízení
 • možnost spojení s řešením Fraud Detection System


 
 

Fraud Detection System

 • detekce podvodných transakcí v reálném čase
 • plně integrované řešení
 • centralizovaná správa watchlistů a detekčních pravidel
 • řešení vhodné pro banky a pojišťovny
 • možnost spojení se službou Fraud Support Unit


 
 

Fraud Detection Catalyst

 • nadstavba k internímu systému pro detekci transakčních podvodů
 • významné zefektivnění odhalování fraudu
 • velmi významné zefektivnění watchlistů
 • komplexní a spolehlivé řešení


 
 

GDPR

 • nová směrnice GDPR (General data protection regulation) je platná od května 2018
 • zavádí nová pravidla pro nakládání s osobními údaji fyzických osob
 • ukládá za povinnost správcům údajů zavést nové principy
 • významně posiluje práva jednotlivců a role dozorových orgánů
 • stanovuje významné pokuty za porušení pravidel

 
 
 
 
 
 
Potřebujete detailnější informace?
Kontaktujte nás!

Top