REAL-TIME FRAUD DETECTION – OTÁZKY A ODPOVĚDI

Posted on

Technickou oblast v Analytics Data Factory zajišťuje tým Jiřího Mojžíše, kterého jsme požádali o představení real – time Fraud detekce.

ADF: Čím se ve firmě ADF zabýváte?

JM: Zaštituji technologickou divizi. Ta se primárně věnuje poskytování špičkových řešení, které pokryjí potřeby zákazníka za rozumnou cenu. Spolupracujeme s předními dodavateli softwaru od analytiky přes campaign management až po real-time Fraud detekci.

ADF: Co je Real time Fraud detekce?

JM: Velmi zjednodušeně se jedná o řešení, které v řádu milisekund dokáže vyhodnotit podvodné události, zejména transakce (platby kartou, převody peněz aj.) Hlavními výhodami řešení je možnost analyzovat, zpracovat a auditovat veškeré události, včetně možnosti simulace pravidel nad historií všech transakcí. Řešení zároveň obsahuje kompletní case management s vestavěným workflow.

ADF: Využívá toto řešení již některý z vašich klientů? Pro jaké oblasti nebo obory je toto řešení vhodné?

JM: Ano, toto řešení v současné době využívá jedna z největších bank na českém trhu a s dalšími klienty probíhají jednání. Kromě bankovního sektoru bych doporučil mírně upravenou verzi tohoto řešení i pojišťovnám.

ADF: Jak byla náročná implementace u vašeho klienta a jak velkou součinnost od klienta vyžadujete?

JM: Implementace je spíše náročná a trvá obvykle půl roku až rok. Součinnost ze strany klienta je velmi závislá na formě dodávky.
V případě dodávky řešení jako služby (SaaS) potřebujeme spíše menší součinnost (zajistit konektivitu, napájení, úpravy na síťové vrstvě a konzultace s korporátním architektem). V případě klasického projektu je objem součinnosti diktován specifickými požadavky klienta a bývá více rozsáhlý.

ADF: Naplnila se klientova očekávání, jak je s přínosy řešení spokojen?

JM: Očekávání se dle informací od klienta naplnila. Spokojenost vnímám velmi pozitivně a v současné době pracujeme na masivním rozšíření systému do oblastí PSD2 (The Payment Services Directive) a GDPR (General Data Protection Regulation), aby byly přínosy ještě větší.

ADF: Je potřeba další support k aplikaci nebo je klient schopen řešení používat zcela sám?

JM: Teoreticky muže každé řešení klient používat zcela sám. Tuto variantu však nedoporučujeme vzhledem ke komplexitě podobných řešení. K tomuto řešení poskytujeme plnohodnotnou podporu s garancí SLA (kvality a dostupnosti služeb) a veškerým technickým personálem. Jsme schopni reagovat na požadavky klienta a systém udržovat dle jeho přání a představ.

ADF: Jaká je následná možnost dalšího rozvoje tohoto řešení?

JM: Tento systém je možné rozvíjet tak, aby pokrýval oblasti jako je interní fraud, praní špinavých peněz, PSD2 a další.

Top