GDPR: PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Posted on

GDPR v článku 20 stanovuje nové právo subjektů na přenositelnost jeho údajů, s tím, že nová úprava se odlišuje v mnoha ohledech od práva na přístup.

Právo na přenositelnost údajů dává samotným subjektům k dispozici získat osobní údaje, jež subjekt v minulosti poskytl do řídící jednotky ve strukturovaném formátu (strojově běžně čitelném) a předat je k dalšímu zpracování a zároveň tím umožnit subjektu údajů uchovávat vysokou míru dohledu nad osobními údaji, jež se jej přímo týkají.

Na základě předávání osobních údajů v rámci jednoho správce údajů směrem k druhému správci, tak právo na přenositelnost představuje podstatný nástroj, jež bude aktivně podporovat volný tok osobních údajů v rámci EU a díky zvýšené konkurenci na technologickém poli se můžeme dočkat velkého přínosu pro koncového spotřebitele.  A to jak z hlediska přepínání mezi jednotlivými poskytovateli služeb, tak i z hlediska jednotné digitální strategie.

Stanovisko expertní skupiny pro GDPR nám umožňuje určitý vhled, jakým se můžeme dívat na výklad a uskutečňování práva na přenositelnost údajů, jak je stanovuje GDPR. Podstatným znakem je rozsah, v rámci něj bude právo uskutečňováno vzhledem k přihlédnutím k právnímu základu zpracování dat (z hlediska souhlasu subjektů, nebo náležitost plnění smlouvy). Expertní skupina se vyjádřila i ve věci okolností souvisejících s osobními údaji, jež poskytl subjekt údajů.

Konkrétní ilustrační případy a definiční kritéria jsou stanovena tak, že právo na přenositelnost údajů se týká údajů poskytnutých vědomě a aktivním souhlasem ze strany subjektu údajů, jako z hlediska osobních údajů, jež generuje v rámci své činnosti.

Nové právo nemůže být ohroženo a omezeno na osobní informace, jež sdělí subjekt údajů v rámci vyplňování například v on-line formuláři.

 

Top