Month: Únor 2017

GDPR: PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

GDPR v článku 20 stanovuje nové právo subjektů na přenositelnost jeho údajů, s tím, že nová úprava se odlišuje v mnoha ohledech od práva na přístup. Právo na přenositelnost údajů dává samotným subjektům k dispozici získat osobní údaje, jež subjekt v minulosti poskytl do řídící jednotky ve strukturovaném formátu (strojově běžně čitelném) a předat je k dalšímu zpracování a zároveň tím umožnit sub...
Číst více
Top